Statut - Fundacja Winida

Przejdź do treści
FUNDACJA WINIDA
Cele statutowe Fundacji.

Celem działania Fundacji jest:
1. Ochrona i promocja zdrowia, w tym upowszechnianie psychoterapii psychoanalitycznej poprzez działalność szkoleniową i popularyzatorską.
2. Prowadzenie badań nad psychoterapią psychoanalityczną.
3. Umożliwianie dostępu do leczenia psychoterapią psychoanalityczną osobom, które z powodów materialnych nie mogą korzystać z leczenia w praktykach prywatnych.
4. Wspieranie i uzupełnianie oferty leczniczej oraz bazy materialnej Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie.
5. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym byłych pacjentów Oddziału w adaptacji, integracji oraz rehabilitacji społecznej,
6. Podejmowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi lub ich reintegracji zawodowej i społecznej,
7. Prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej, kierowanych głównie do osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnych,
8. Współpraca z innymi fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, placówkami naukowymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej lub ochrony zdrowia.
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
30-516 Kraków, ul. Śliska 16/2.

KRS 0000217963
NIP 6762280283
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
31-061 Kraków, ul. Mostowa 2, lok. 13.

Strona nie gromadzi danych osób ją odwiedzających.
Wróć do spisu treści