Konferencja OLZON 2016

Przejdź do treści
Konferencja
Szczegóły
Kontakt
XIII Konferencja Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie

Tytuł konferencji:
MODYFIKACJE SETTINGU W PRACY Z PACJENTEM Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI.

KRAKÓW, 10 września 2016 r.

Miejsce wydarzenia:
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. prof. St. Łojasiewicza 4.

Udział w konferencji wezmą:

  • Ewa Modzelewska – Kossowska: Setting - trzymanie czy ograniczenie?
Psychoanalityczka szkoleniowa oraz psychoanalityczka dziecięca Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

  • Marcus Evans: Superwizja psychoanalityczna w placówkach zdrowia psychicznego.
Konsultant, psychoterapeuta psychoanalityczny w klinice Portman w Londynie. Swoje doświadczenie w obszarze zdrowia psychicznego zaczął od zawodu pielęgniarza, a następnie kształcił kadry pielęgniarskie. Jest autorem książki pt. Making Room for Madness in Mental Health: The Psychoanalytic Understanding of Psychotic Communication.

  • Małgorzata Król i Marta Mach: Kiedy dwa umysły to zbyt mało by móc składać rozbite wnętrze. Praca w zmodyfikowanym settingu: rola i znaczenie pracy teamu terapeutycznego w ramach społeczności terapeutycznej.
Team terapeutyczny z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic. Małgorzata Król jest pielęgniarką psychospołeczną, Marta Mach psychoterapeutką psychoanalityczną.Tematyka konferencji koncentruje się na pokazaniu settingu w różnych miejscach pracy psychoterapeutów, m.in. w ich gabinetach prywatnych, czy szpitalnych. W dyskusjach wezmą udział praktycy z jeszcze innych placówek, gdzie prowadzona jest psychoterapia. Będziemy mogli zastanowić się, jakie są różnice w settingu w zależności np. od tego, ile osób jest zaangażowanych w leczenie, albo jak one współpracują ze sobą. Tu poszerzymy zagadnienie o perspektywę pielęgniarską i to zarówno polską, jak i brytyjską.

Przedstawimy referat dotyczący procesu terapii w settingu Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, tj. w warunkach oddziału stacjonarnego leczącego psychoterapią psychoanalityczną w społeczności terapeutycznej. Innym przedstawionym settingiem będą warunki prywatnego gabinetu analitycznego. Zamierzamy pokazać, jak setting ulega modyfikacjom w zależności od relacji terapeutycznej, od nieświadomego przekazu, czy też od wrażliwości i elastyczności pacjenta i terapeuty.

Jak zwykle zostawiamy sporo czasu na dyskusję, bo one na naszych konferencjach są niezwykle cenne, wszak tu spotykają się praktycy. Będziemy więc mogli wymienić opinie, na ile setting jest istotny, czy zauważany w miejscach pracy uczestników, czy jest sposobnością do diagnozowania pacjenta, obserwacji procesu terapeutycznego, czy jest narzędziem pracy zespołów...
Wróć do spisu treści