Konferencje OLZON - Fundacja Winida

Przejdź do treści
FUNDACJA WINIDA
Konferencje Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
XX Konferencja pt. Leczenie traumy złożonej. Modyfikacje technik pracy.
7 września 2024 r.

 • SARA SCOTT - Managing shame in groups with patients who have experienced non recent childhood sexual abuse.
 • BARBARA KACZMARCZYK - WICHARY, JACEK KOWALECZKO, KATARZYNA SYNÓWKA - Przekształcające środowisko terapeutyczne w leczeniu traumy.
 • Dr JOANNE STUBLEY - Complex trauma: the Tavistock Model. A phase based multi - modal service held within a psychoanalytic frame.

XIX Konferencja pt. Uraz czy uraza. Sposoby opracowania cierpienia.
16 września 2023 r.

 • Dr JOANNE STUBLEY - Trauma i żałoba: pomieszczanie i interpretacja.
 • ELŻBIETA SALA - HOŁUBOWICZ - Brikoler i zepsuta maszyna. Opowieść o relacji z psychotycznym umysłem.
 • EWA KWAŚNY - Nieudana próba zespołowego opracowania przypadku traumy.

XVIII Konferencja pt. Dorosłość. Po co sobie to robić?
10 września 2022 r.
W XX - LECIE OLZON

 • WOJCIECH HAŃBOWSKI - Modyfikacja pierwotnych fantazji i lęków w następstwie rozwoju zdolności do budowania logicznych znaczeń. Rozwojowe cechy modelu terapeutycznego Cassel - OLZON.
 • MILENA KUŹDUB - Budzenie śpiącej królewny. Przypadek pani A.
 • EDYTA BIERNACKA - Między rozkoszą a radością. O przyjemności uprawiania psychoanalizy.

Prowadzenie konferencji:
Ewa NiezgodaXVII Konferencja pt. Wierzyliśmy jak nikt. Znaczenie iluzji i jej utraty.
9 października 2021 r.

 • EWA MODZELEWSKA - KOSSOWSKA, Iluzja i deziluzja w dobie zagrożonej demokracji. Mario i czarodziej jako stany umysłu.
 • PIOTR BIERNACKI, Pół roku w bańce. Społeczność terapeutyczna w oddziale szpitalnym wobec ograniczeń epidemicznych.
 • MARCUS EVANS, Kilka myśli o rozwoju przekonania: Gdybym tylko była chłopcem jako azylu psychicznego.

Prowadzenie konferencji:
Ewa Niezgoda i Edyta Biernacka.


Konferencja współorganizowana z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
XVI Konferencja pt. Autystyczne stany umysłu.
7 września 2019 r.

 • ANNE ALVAREZ, W poszukiwaniu drogi do autystycznego pacjenta - zwracając się ku deficytom.
 • WŁADYSŁAW BANAŚ, Problem reparacji osobowości psychotycznej.
 • WOJCIECH HAŃBOWSKI, Demencja. Jej psychologiczne uwarunkowania.


Miejsce wydarzenia:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
przy ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1.
XV Konferencja pt. Psychoza i ciało.
8 września 2018 r.

 • RICCARDO LOMBARDI: Osobowość psychotyczna a ciało. Kiedy analityk pracuje na pograniczu nicości.
 • LECH KALITA: Między ciałem a umysłem: jak słuchać trudnych pacjentów?
 • KATARZYNA SYNÓWKA: Psychosomatoza i funkcja przekształcająca społeczności terapeutycznej.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

Konferencja zorganizowana we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

XIV Konferencja pt. Nadzieja w psychoanalizie.
9 września 2017 r.

 • Margot Waddell:  "Całe to Światło, którego nie widzimy": psychoanalityczne refleksje o naturze Nadziei.
 • Edyta Biernacka:  Atak końca świata. O terrorze nie-reprezentacji.
 • Tomasz Fortuna:  Notatki z obydwu stron muru. O nadziei w psychoanalizie.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

XIII Konferencja pt. Modyfikacje settingu w pracy z pacjentem z zaburzeniami osobowości.
10 września 2016 r.

 • Marta Mach i Małgorzata Król, Kiedy dwa umysły to zbyt mało by  móc składać rozbite wnętrze. Praca w zmodyfikowanym settingu: rola i znaczenie pracy teamu terapeutycznego w ramach społeczności terapeutycznej.
 • Ewa Modzelewska - Kossowska, Setting - trzymanie czu ograniczenie?
 • Marcus Evans, Superwizja psychoanalityczna w placówkach zdrowia psychicznego.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

XII Konferencja pt. Dorośli - niedorośli. Wewnętrzne i systemowe uwarunkowania niedojrzałości.
5 września 2015 r.

 • Katarzyna Synówka i Jacek Kowaleczko, Proces rozwoju. Powodzenie i niepowodzenie w psychoterapii grupowej.
 • Margot Waddell, Wieczny adolescent: zagadka rozwoju. Próba zrozumienia tych, którzy nie chcą dorosnąć lub nie są do tego zdolni.
 • Anna Depukat, Czy pacjenci z głębokimi zaburzeniami osobowości tak  często muszą pozostawać w grupie „no option” dla psychiatrii? Studium  przypadków pacjentek pozostających w leczeniu oddziałów  ogólnopsychiatrycznych.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
XI Konferencja pt. Diagnoza. I co dalej?
6 września 2014 r.

 • Dennis Flynn, Autorytet i kontenerowanie: aspekty psychoanalitycznego diagnozowania.
 • Mariusz Furgał, Zaburzenie osobowości czy zaburzona relacja?
 • Bartosz Puk, Koszmar przyjęcia odmowy. Pozycja lekarza odmawiającego przyjęciachorego i przyjmującego odmowę pacjenta.
 • Ewa Niezgoda, Katarzyna Synówka, Diagnoza - proces nieustający.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
X Konferencja pt. Świat wewnętrzny pacjentów schizoidalnych.
7 września 2013 r.

 • Katarzyna Lenda – Woźniak i Marta Mach, O schizoidalnym stanie umysłu – (nie)znośna lekkość bytu.
 • Tomasz Fortuna, Znosić nieznośne, czyli schizoidalny aspekt umysłu.
 • Robert Hinshelwood, Wewnętrzny świat oddziału. Schizoidalny i instytucjonalny.
 • Edyta Biernacka, A dokąd ty idziesz? O terrorze nie-reprezentacji.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

IX Konferencja pt. Rozwój procesu symbolizacji
15 września 2012 r.

 • Ewa Niezgoda, Podsumowanie dekady pracy Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic.
 • Anna Posiewnik, Od konkretu do symbolu. Proces naprawy obiektu przez symbolizację.
 • Brian Martindale, Afekt, tworzenie symbolu a interwencje psychoanalityczne.
 • Bartosz Puk, Apetyt na destrukcyjność.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

VIII Konferencja pt. Nadużycie i deprywacja.
10 września 2011 r.

 • Agnieszka Leźnicka – Łoś, Ameryka jako obiekt przeniesienia u pacjenta narcystycznego. Uwagi o nadużyciu wynikającym z poczucia krzywdy.
 • Judith Jackson, Pobłażliwość, ukryta deprywacja (Indulgence – the hidden deprivation).
 • Edyta Biernacka, Zapomniane ciało. Kobiece opracowanie traumy.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
VII Konferencja pt. Perwersje 2 - Przemoc
25 września 2010 r.

 • Ewa Fiust, Marcin Kijas, Droga samuraja? Perwersyjne sposoby odzyskiwa-nia poczucia siły i godności – opis przypadku.
 • Ronald Doctor, Historia morderstwa (The History of Murder).
 • David Morgan, Błędne koło – system przekonań paranoidalnych u przemocowych pacjentów (The vicious circle – paranoid belief systems in violent patients).
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
VI Konferencja pt. Perwersje
6 czerwca 2009 r.

 • Agnieszka Myśliwiec – Ferduła, Widzieć – nie widzieć. Przykłady psychicznej korupcji. Prezentacja kliniczna.
 • Ewa Niezgoda, Katarzyna Lenda – Woźniak, Perwersje, jako choroba zakaźna w społeczności szpitala – opis przypadku.
 • David Morgan, Wewnętrzna para a kompleks Edypa w rozwoju identyfikacji seksualnej oraz seksualnej perwersji. (The internal couple and the Oedipus complex in the development of sexual identity and sexual perversion.)
 • Tomasz Fortuna, Kiedy pojęcia wymykają się swoim znaczeniom – kilka słów o perwersji w relacji terapeutycznej.
Dyskusja i zamknięcie konferencji – prowadzenie: Bartosz Puk.
V Konferencja pt. Współpraca w zespole w leczeniu zaburzeń osobowości.
27 września 2008 r.

 • Referat zespołu pielęgniarskiego OLZO, pt. Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości jako przykład usamodzielnienia pielęgniarstwa psychospołecznego.
 • Anna Bieniek, Ciemna strona księżyca - odmienne oblicze pacjentów prezentowane wieczorem zespołowi pielęgniarskiemu w całodobowym oddziale terapeutycznym. Próba rozumienia zjawiska.
 • Wilhelm Skogstad, Różne perspektywy. Współpraca w leczeniu pacjentów z poważnymi zaburzeniami osobowości. (Coming from different angles – Working together around personality disordered patients).
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.
IV Konferencja pt. Natura zmiany w psychoterapii psychoanalitycznej
29 września 2007 r.

 • Neville Symington, Zmiana generowana poprzez kontakt między ludźmi (Change generated by person to person contact).
 • Władysław Banaś, Niektóre warunki powodzenia procesu reparacji.
 • Iwona Nidecka-Bator, Wpływ wglądu na zmianę w procesie psychoterapii psychoanalitycznej.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: dr Jan Malewski.
III Konferencja pt. Lęk przed zmianą - jego przejawy w społeczności terapeutycznej.
3 czerwca 2006 r.

 • Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska, Aneta Kalisz, Łukasz Cichocki z Kliniki Psychiatrii CM UJ. Między Scyllą a Charybdą – Społeczność terapeutyczna w leczeniu osób chorych na schizofrenię.
 • Prezentacja społeczności terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita” z Krakowa, Osiedle Młodości 8.
 • Piotr Biernacki, Bartosz Puk z OLZO Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Czy rzeczywistość jest potrzebna do zdrowia? Lęk przed zmianą w społeczności terapeutycznej.
 • Prezentacja społeczności terapeutycznej z Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach.
 • Robert Hinshelwood z Centrum Studiów Psychoanalitycznych Uniwersytetu Essex oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Instytucjonalizacja anty – instytucji: dlaczego współpraca pomiędzy zespołem leczącym a pacjentami jest tak trudna. (Instituting the anti-institution: Why co-operation between staff and patients is so difficult)
 • Prezentacja społeczności terapeutycznej Oddziału VI B Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.
Prowadzenie, dyskusja i zamknięcie konferencji: dr Jan Malewski.
II Konferencja pt. Kreatywność i destrukcyjność w zaburzeniach osobowości
14 maja 2005 r.

 • Katarzyna Synówka, Marcin Rozum, Przypadek pana R w Krakowie.
 • Katarzyna Kwiatkowska, Przypadek pana R w Szczecinie.
 • Dorota Stolarska, Alicja Stojek, Specyfika kreatywności i destrukcyjności u pacjentów leczonych w psychoterapii grupowej ambulatoryjnej długoterminowej.
 • Krzysztof Walczewski i Paweł Smyk, oraz Bartosz Puk i Edyta Biernacka, Kreatywność i destrukcyjność w dekompensacji psychotycznej.
Dyskusja i podsumowanie: prowadzący Wojciech Hańbowski i Ewa Niezgoda.

Konferencja prezentująca działalność Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości
28 maja 2004 r.

 • Bartosz Puk, Prezentacja Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości.
 • Halina Ożóg, pielęgniarka oddziałowa: Od oddziału psychiatrycznego do psychoterapeutycznego. Doświadczenia zespołu pielęgniarskiego.
 • Piotr Biernacki, Społeczność: konflikt i pojednanie. Reparacja w relacjach społecznych pacjentów.
 • Edyta Biernacka, Władysław Banaś, Niepowodzenia w podejmowaniu terapii psychoanalitycznej.
 • Pielęgniarka Urszula Kurlit, lek. med. Tomasz Fortuna, Lęk przed porządkiem. Psychoza i konflikt w terapii psychoanalitycznej pacjenta OLZO.


Podsumowanie konferencji: dr n. med. Gustaw Sikora
Dyskusje z udziałem Państwa Elżbiety i Jana Malewskich.

Informacje o Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie dostępne są na stronie: olzon.babinski.pl
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
30-516 Kraków, ul. Śliska 16/2.

KRS 0000217963
NIP 6762280283
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
31-061 Kraków, ul. Mostowa 2, lok. 13.

Strona nie gromadzi danych osób ją odwiedzających.
Wróć do spisu treści