Centrum Integracji - Fundacja Winida

Przejdź do treści
FUNDACJA WINIDA
Centrum Integracji - by móc kochać i pracować

To innowacyjny projekt Fundacji, którego celem było wsparcie osób bezrobotnych z zaburzeniami osobowości. Polegał on na pomocy terapeutycznej prowadzonej w ośrodku w trybie dziennym - poprzez psychoterapię indywidualną oraz codzienne funkcjonowanie w społeczności terapeutycznej. Poza tym uczestnicy projektu korzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego, aby móc odnaleźć się na rynku pracy. Ta część projektu, tj. funkcjonowanie Ośrodka Leczenia Zaburzeń Osobowości "PERON 7F" była prowadzona w okresie od początku grudnia 2013 r. do końca maja 2015 r.
Projekt w części terapeutycznej kierowany był do osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Zarówno do tych, które zakończyły terapię w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w krakowskim Szpitalu Babińskiego, jak i do osób, które nie były hospitalizowane, natomiast miały poczucie, że pomoc terapeutyczna i doradcza była im potrzebna.


Kierownik projektu: Katarzyna Ociepka - Miąsik,

ekspert merytoryczny ds. leczenia: Marcin Kijas,
specjalista ds. współpracy międzynarodowej
oraz opracowania i upowszechnienia produktu finalnego: Ewa Niezgoda.


Informacja o projekcie Peron 7F

Celem projektu jest dostarczenie informacji osobom doświadczonym zaburzeniami osobowości oraz zainteresowanych tą tematyką, m.in. rodzinom, znajomym.
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
30-516 Kraków, ul. Śliska 16/2.

KRS 0000217963
NIP 6762280283
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
31-061 Kraków, ul. Mostowa 2, lok. 13.

Strona nie gromadzi danych osób ją odwiedzających.
Wróć do spisu treści