Konferencje OLZON - Fundacja Winida

Przejdź do treści
Fundacja im. Boguchwała Winida
na Rzecz Rozwoju
Psychoterapii Pasychoanalitycznej
Konferencje Oddziału Lecznia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
XIV Konferencja pt. Nadzieja w psychoanalizie.
9 września 2017 r.

  • Margot Waddell:  "Całe to Światło, którego nie widzimy": psychoanalityczne refleksje o naturze Nadziei.
  • Edyta Biernacka:  Atak końca świata. O terrorze nie-reprezentacji.
  • Tomasz Fortuna:  Notatki z obydwu stron muru. O nadziei w psychoanalizie.

Prowadzenie, dyskusja, zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
30-516 Kraków, ul. Śliska 16/2.

E-mail:  poczta@fundacjawinida.org
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
31-061 Kraków, ul. Mostowa 2, lok. 13.

Wróć do spisu treści