Centrum Integracji - Fundacja Winida

Przejdź do treści
Fundacja im. Boguchwała Winida
na Rzecz Rozwoju
Psychoterapii Pasychoanalitycznej
Centrum Integracji - by móc kochać i pracować

To innowacyjny projekt Fundacji, którego celem było wsparcie osób bezrobotnych z zaburzeniami osobowości. Polegał on na pomocy terapeutycznej prowadzonej w ośrodku w trybie dziennym - poprzez psychoterapię indywidualną oraz codzienne funkcjonowanie w społeczności terapeutycznej. Poza tym uczestnicy projektu korzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego, aby móc odnaleźć się na rynku pracy. Ta część projektu była prowadzona w okresie od początku grudnia 2013 r. do końca maja 2015 r.
Projekt w części terapeutycznej kierowany był do osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Zarówno do tych, które zakończyły terapię w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w krakowskim szpitalu im. J. Babińskiego, jak i do osób, które nie były hospitalizowane, a są świadome, że pomoc terapeutyczna i doradcza jest im potrzebna.

Film informacyjny


Kierownik projektu: Katarzyna Ociepka - Miąsik,
ekspert merytoryczny ds. leczenia: Marcin Kijas,
specjalista ds. współpracy międzynarodowej
oraz opracowania i upowszechnienia produktu finalnego: Ewa Niezgoda.

Strona internetowa projektu: peron7f.pl

Strona internetowa konferencji na zakończenie projektu.

Informacja o projekcie Peron 7F

Portal informacyjny o zaburzeniach osobowości

Celem projektu jest dostarczenie informacji osobom doświadczonym zaburzeniami osobowości oraz zainteresowanych tą tematyką, m.in. rodzinom, znajomym.
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
31-061 Kraków, ul. Mostowa 2, lok. 13.

Tel.  12 430 56 09
E-mail:  poczta@fundacjawinida.org
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
31-061 Kraków, ul. Mostowa 2, lok. 13.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego