Strona domowa - Fundacja Winida

Fundacja im. Boguchwała Winida
na Rzecz Rozwoju
Psychoterapii Psychoanalitycznej
Przejdź do treści
Działalność Fundacji Winida koncentruje się na wyposażeniu w odpowiednie narzędzia, wiedzę, pomysły, sposoby tych profesjonalistów, którzy zajmują się pomocą osobom borykającym się z zaburzeniami osobowości. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Są wśród nas specjaliści psychiatrzy i/lub psychoterapeuci, pielęgniarki psychospołeczne. Od 2004 r. corocznie zapraszamy na konferencje organizowane przez nas wspólnie z Oddziałem. W realizowanych przez nas projektach testowaliśmy sposoby kompleksowej pomocy środowiskowej pacjentom z zaburzeniami osobowości, które kończyły tryb leczenia szpitalnego. Prowadzimy szkolenia dla doradców zawodowych i pracowników socjalnych.
Strona informacyjna OLZON: olzon.babinski.pl
Działalność Fundacji
PROJEKTY

KONFERENCJE OLZON
PERONOWY FB
Formalności
WŁADZE FUNDACJI
CELE STATUTOWE
DANE
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
30-516 Kraków, ul. Śliska 16/2.

KRS 0000217963
NIP 6762280283
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
31-061 Kraków, ul. Mostowa 2, lok. 13.

Wróć do spisu treści